Urmakare - En hel del rörande UrmakareUtbildning till urmakare

Utbildning till urmakare

Det finns några möjligheter att utbilda sig till urmakare i Sverige. Behovet av urmakare är stort och det utbildas färre urmakare än vad som pensioneras.

Som grund för att bli urmakare är en finmekanisk gymnasieutbildning en bra grund.

Utbildning till urmakare i Vännäs

Vid Liljaskolan i Vännäs kunde den som läst en finmekanisk gymnasieutbildning vidareutbilda sin till urmakare. Tyvärr tvingades denna utmakarutbildning läggas ned 2017 på grund av för få sökande.

Utbildning till urmakare i Motala

Utbildning till urmakare i Motala

Den mest välrenommerade urmakarutbildningen i Sverige är urmakarskolan i Motala som tidigare låg i Borensberg. Urmakarskolan i Motala tar i 12 elever varje år och flertalet går ut utbildningen efter 3 år med ett gesällbrev som urmakare. För att börja på denna urmakarutbildning måste sleven ha godkända gymnasiebetyg.

Urmakarutbildningen startade 1940 i Borensberg och har examininerat flertalet av de verksamma urmakarna i Sverige. År 2014 flyttade urmakarskolan till Motala och kallas idag för IHU, Institutet för Högre Urmakeriutbildning i Norden.

Urmakargesäll

När du arbetat praktiskt eller utbildat dig till urmakare i minst tre år kan du få ansöka om att bli gesäll och Sveriges Urmakareförbund. Alla de urmakare som har erhållit ett gesällbrev har visat prov på hantverkskunnighet och kommer kunna ta hand om din klocka eller ur på ett bra sätt.

Urmakarmästare

Urmakarmästare

Det finns ett fåtal urmakare som erhållit ett mästarbrev i Sverige. För att bli urmakarmästare ska du förutom att arbetat inom yrket i minst 6 år även visat utomordeltliga färdigheter inom urmakaryrket samt kunna driva ett urmakeri.

Specialiteter för urmakare

En urmakare kan specialisera sig på många olika sätt. Några av de vanligaste specialiteterna är t.ex.:

  • Kyrkklockor och tornur
  • Antika ur
  • Ett speciellt schweiziskt prestigur som t.ex. Rolex